Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Đầm trẻ em thiết kế may theo yêu cầu

ÁO LỄ PHỤC SV 90KLễ Phục Tốt Nghiệp


Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

Sản xuất đồ trẻ em theo yêu cầu cho shop


ĐỒNG PHỤC SPA

ÁO THUN ĐỒNG PHỤC CÔNG SỞ

Áo Tốt Nghiệp Đại Học

ÁO KHOÁC ĐỒNG PHỤC

ĐỒNG PHỤC BẢO HỘ LAO ĐỘNG